Supervizarea se desfășoară în anii 4 și 5 de formare și este inclusă în programa de formare în psihoterapia integrativă a copilului și adolescentului.

Supervizarea se centrează asupra consolidării integrării teoriei şi practicii, precum şi dezvoltării unei atitudini profesionale. Psihoterapeuţii în supervizare au ocazia de insight privior la propria activitate clinică, precum şi oportunitatea de a descoperi ceea ce fac bine deja şi ceea ce pot înlocui sau îmbunătăţi.

Supervizarea implică respect faţă de cunoştinţele supervizatului şi subliniază modul în care experienţa supervizatului este relevantă în practica sa profesională.

Supervizarea se desfășoară în conformitate cu modelul strategic integrativ al psihoterapiei.

În cadrul programului de formare în psihoterapie integrativă a copilului și adolescentului, psihoterapeuților li se cere un minim de 200 de ore de supervizare pentru o practică clinică cu clienții de cel puțin 300 de ore.

Puteți consulta aici protocoalele de supervizare.