Formarea în psihoterapia integrativă a copilului și adolescentului desfășurată de Asociația de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă are durata totală de 5 ani. Primii 3 ani cuprind formarea de bază în psihoterapia copilului și adolescentului și dezvoltarea personală, iar ultimii 2 ani cuprind formarea la nivel avansat în psihoterapia copilului și adolescentului, și supervizarea. Toate modulele de formare (formare de bază, formare la nivel avansat, dezvoltare personală și supervizare) sunt cuprinse în programa formării. Modulele sunt organizate în weekend (sâmbăta și duminica, întreaga zi), alternativ module de formare și dezvoltare personală în anii 1-3 de formare și respectiv alternativ module de formare și supervizare în anii 4 și 5 de formare. Cu alte cuvinte, dezvoltarea personală și supervizarea sunt asigurate de către ACCPI.

Orarul se stabilește în luna decembrie a fiecărui an pentru anul următor și se afișează pe site.

În plus, pe parcursul celor 5 ani de formare în psihoterapia copilului și adolescentului trebuie să parcurgi 25 de ore de psihoterapie individuală (pe care va trebui să le achiți psihoterapeutului respectiv), cu un psihoterapeut ales de tine, indiferent de modalitatea psihoterapeutică (respectiv psihoterapeutul ales nu trebuie neapărat să facă parte din ACCPI).

După primii 3 ani de formare poți începe să practici psihoterapia în calitate de psihoterapeut sub supervizare, în cabinetul tău propriu și /sau în cadrul a diverse instituții.

Programa de formare de bază

Formarea de bază se desfășoară în primii 3 ani de formare în psihoterapia integrativă a copilului și adolescentului. Cuprinde o parte teoretică și o parte practică / aplicativă. Modulele de formare au o durată de 20 de ore, din care maxim 4 ore de predare teoretică, 11-12 ore de aplicații practice și 5 ore de lucru individual.  Componenta de formare de bază se adresează dobândirii de abilități și cunoștințe pentru a putea aplica intervenții și tehnici de lucru cu clientul / pacientul. Partea practică are o importanță deosebită în acest context – nu putem învăța să facem psihoterapie din cărți. Componentele formării de bază în psihoterapia integrativă a copilului și adolescentului se pot desfășura fie în format fizic, fie online (funcție de tipul de formare pe care l-ai ales: fizic, hibrid sau online).

Formarea de bază în psihoterapia copilului și adolescentului cuprinde 20 de module, detaliate în continuare: Formare de bază

Programa de formare avansată

Formarea avansată în psihoterapia integrativă a copilului și adolescentului se desfășoară în anii 4 și 5 de formare și cuprinde tehnici, intervenții și modele de conceptualizare a cazului pentru principalele categorii diagnostice din DSM-5. Modulele de formare au o durată de 20 de ore, din care maxim 4 ore de predare teoretică, 11-12 ore de supervizare de cazuri și 5 ore de lucru individual.  Componenta de formare avansată familiarizează psihoterapeutul începător cu schemele de diagnostic și tratament, respectiv realizarea unui plan de tratament și alegerea tipului de intervenții adecvate, funcție de particularitățile clientului / pacientului. Componentele formării avansate în psihoterapia copilului și adolescentului se pot desfășura fie în format fizic, fie online (funcție de tipul de formare pe care l-ai ales: fizic, hibrid sau online).

Formarea avansată în psihoterapia integrativă a copilului și adolescentului cuprinde 10 module, detaliate in continuare: Formare avansată

Dezvoltarea personală de grup

Dezvoltarea personală este una dintre componentele fundamentale ale formării în psihoterapia copilului și adolescentului. Studiile arată că nivelul dezvoltării personale a psihoterapeutului este direct legat de eficiența psihoterapiei. Dacă nu ne cunoaștem suficient de bine pe noi înșine și /sau dacă problemele cu care ne confruntăm nu sunt suficient prelucrate, nu vom putea să evităm să proiectăm asupra clientului / pacientului nostru emoțiile și gândurile personale, mai ales atunci când vorbim despre copii.

Dezvoltarea personală de grup se poate desfășura fie în format fizic, fie online (funcție de tipul de formare pe care l-ai ales: fizic, hibrid sau online). Vei parcurge 12 module de dezvoltare personală de grup, structurate în câte 15 ore de terapie de grup și 5 ore de lucru individual, pe baza Caietului de dezvoltare personală, iar temele de dezvoltare personală detaliată le poți citi in continuare: Teme de dezvoltare personală

Supervizarea

Supervizarea se desfășoară în anii 4 și 5 de formare și are drept scop sprijinirea psihoterapeutului începător în munca cu clienții / pacienții săi. Atunci când începem să lucrăm ca psihoterapeuți există încă multe necunoscute și avem încă multe nesiguranțe. Avem nevoie de colegi cu experiență pentru a ne îndruma atunci când ne-am împotmolit și de încurajare atunci când avem anxietăți dacă facem bine ceea ce facem.

Modulele de supervizare de grup au durata de 15 ore și se desfășoară online. Daca ai nevoie de supervizare individuală suplimentară poți apela la oricare dintre supervizorii din cadrul asociației noastre.

În perioada supervizării vei lucra cu clienții / pacienții tăi, în cabinet sau altă instituție. Pentru finalizarea supervizării vei avea nevoie de minim 300 de ore de terapie cu clienți / pacienți. Pentru minim 10 cazuri supervizate va trebui să întocmești protocoale de supervizare.

Detalierea supervizării o găsești in continuare: Supervizarea

Intervizarea

Intervizarea se organizează în fiecare lună, online și este gratuită pentru membrii ACCPI. Durata ședințelor de intervizare de grup este de 3-4 ore. Intervizarea se adresează situațiilor în care apar urgențe în ce privește clienții / pacienții pe care îi tratezi în cadrul ședințelor de psihoterapie, ori situații la care dorești un răspuns pe scurt. Intervizarea nu înlocuiește orele de supervizare, dar constituie un sprijin suplimentar pentru cursanții noștri.

Modulele de intervizare sunt anunțate pe grupul nostru whatsapp, în fiecare lună.

Examenele

Examenele pe care le vei avea de susținut sunt teoretice și practice. Examenele teoretice se desfășoară oral (varianta online) sau scris (varianta hibrid și format fizic) din manualele noastre de curs. Pe parcursul formării sunt 3 examene din partea teoretică, la finalul anilor 1, 3 și 5. În anii 3 și 5 vei avea de susținut de asemenea câte un examen practic, respectiv realizarea unui plan de tratament și alegerea intervențiilor pentru un anumit caz. Vei avea de întocmit minim patru referate și recenzii de carte. Examenele sunt anunțate în luna decembrie a anului precedent, astfel încât vei avea suficient timp să te pregătești pentru examen.