anii 1-3 de formare

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ A COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI.

Cuprins:1. Istoricul psihoterapiei integrative; 2. Definiţia psihoterapiei integrative; 3. Integrarea în psihoterapie. Modele integrative: 3.1. Terapia multimodală – Arnold Lazarus; 3.2. Modelul predicţiilor viitoare – Beitman; 3.3. Integrarea teoretică: Modelul trans-teoretic – Prochaska şi DiClemente; 3.4. Integrarea prin asimilare: Psihoterapia psihodinamică asimilativă – Stricker şi Gold; 3.5. Psihoterapia relaţională – Gilbert şi Evans; 3.6. Psihoterapia multiteoretică – Brooks-Harris; 4.  Introducere în psihoterapia integrativă strategică; 5. Introducere în psihoterapia integrativ-strategică a copilului: 5.1. Particularitățile psihoterapiei copilului; 5.2. Abordări specifice psihoterapiei copilului.

MODUL 2. EVALUAREA CLINICĂ ÎN LUCRUL CU COPIII ȘI ADOLESCENȚII

1. Evaluarea inițială a copilului: 1.1. Informațiile obținute de la părinți; 1.2. Informațiile obținute din surse colaterale (ex școala); 1.3. Interviul inițial; 1.4. Evaluarea dezvoltării și funcționării copilului/adolescentului (1.4.1. Dezvoltarea biologică; 1.4.2. Dezvoltarea cognitivă; 1.4.3. Dezvoltarea emoțională; 1.4.4. Dezvoltarea socială); 2. Metode de evaluare și diagnostic: 2.1. Chestionarele pentru copii și adolescenți; 2.2. Chestionarele pentru părinți/profesori și evaluarea părinților; 2.3. Utilizarea desenului în procedura de evaluare; 2.4. Testele proiective; 2.5. Evaluarea comportamentală; 2.6. Evaluarea cognitivă; 2.7. Observarea jocului copilului; 2.8. Interacțiunile familiale; 2.9. Abilitățile sociale; 2.10. Considerații privind evaluarea clinică a adolescenților; 3. Evaluarea școlii; 4. Evaluarea neurobiologică; 5. Evaluarea copilului mic: 5.1. Evaluarea developmentală a copilului mic; 5.2. Evaluarea interacțiunilor copilului mic; 5.3. Evaluarea percepțiilor copilului mic; 6. Scrierea rapoartelor.

MODUL 3. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ

Cuprins: 1. Principiile de bază ale psihoterapiei integrative strategice; 2. Modelul integrativ strategic al Sinelui: 2.1. Axele psihologice; 2.2. Sinele bazal; 2.3. Sinele central; 2.4. Sinele plastic; 2.5. Sinele extern; 2.6. Modelul neuroanatomic al Sinelui.

MODUL 4. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE. PARTEA 1

Cuprins: 1. Definiția și clasificarea factorilor comuni în psihoterapie – 1.1. De ce este eficace psihoterapia; 1.2. Factorii psihoterapeutici comuni; 1.3. Clasificarea factorilor comuni; 2. Variabila client în psihoterapie – 2.1. Clientul – cel mai important factor comun în psihoterapie; 2.2. Stadiile schimbării și rezistența la schimbare; 2.3. Motivația pentru psihoterapie – 2.3.1. Tipurile de motivație; 2.3.2. Motivația și procesul schimbării; 2.4. Dezvoltarea sinelui clientului – 2.4.1. Conștientizarea globală a sinelui; 2.4.2. Disocierea; 2.5. Stima de sine, auto-eficacitatea și neajutorarea învățată; 2.6. Rușinea; 2.7. Stilul de coping; 2.8. Stilul de atașament; 2.9. Valorile și preferințele clientului; 3. Variabila psihoterapeut în psihoterapie: 3.1. Variabilele relaționale – 3.1.1. Empatia; 3.1.2. Acceptarea necondiționată: 3.1.3. Autenticitatea; 3.2. Variabilele profesionale; 3.3. Dezvoltarea personală a psihoterapeutului; 4. Cercetarea și etica în psihoterapia integrativă expresivă.

MODUL 5. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE. PARTEA A 2-A

Cuprins: 1. Factorii comuni relaționali – 1.1. Alianța terapeutică: a. Definiția și componentele alianței terapeutice; b. Evaluarea alianței terapeutice; c. Locul alianței în procesul terapeutic; d. Aspecte particulare ale alianței terapeutice; e. Rupturile alianței și repararea lor; 1.2. Relația terapeutică: a. Construirea și menținerea relației terapeutice; b. Modelul celor șase modalități ale relațiilor; 2. Factorii comuni trans-teoretici – 2.1. Contextul terapeutic; 2.2. Placebo, speranța și expectanța; 2.3. Schimbarea extra-terapeutică; 3. Factorii comuni strategici – 3.1. Mitul terapeutic; 3.2. Procesul de evaluare; 3.3. Întărirea eului; 3.4. Procesarea emoțională; 3.5. Experiența emoțională corectivă; 3.6. Ritualuri și tehnici în psihoterapie.

MODUL 6. DEZVOLTAREA PRENATALĂ ȘI NAȘTEREA

Cuprins: 1. De la concepție la naștere: 1.1. Zigotul; 1.2. Embrionul; 1.3. Fătul; 2. Dezvoltarea prenatală a creierului: 2.1. Genomul, epigenomul și dezvoltarea creierului; 2.2. Influențe din mediu asupra dezvoltării fătului uman; 2.3. Dezvoltarea neurocomportamentală a fătului uman (2.3.1. Dezvoltarea comportamentală a fătului; 2.3.2. Urmărirea traiectoriilor developmentaleîn perioada prenatală); 3. Experiența fetală; 4. Probleme potențiale în dezvoltarea prenatală: 4.1. Teratogeneza; 4.2. Efectele stresului și anxietății materne antenatale; 5. Dezvoltarea perinatală; 5.1. Procesul nașterii; 5.2. Experiența nou-născutului; 5.3. Mediul social la naștere.

MODUL 7. DEZVOLTAREA COPILULUI

Cuprins: 1. Fundamentele biologice ale dezvoltării: 1.2. Influențe ereditare asupra dezvoltării; 1.2. Tulburări ereditare; 1.3. Influențe ereditare asupra comportamentului; 2. Dezvoltarea cognitivă: 2.1. Teoria lui Piaget; 2.2. Perspectiva socio-culturală a lui Vygotsky; 2.3. Perspectivele de procesare a informației (2.3.1. Modelul multi-nivel; 2.3.2. Dezvoltarea memoriei; 2.3.3. Dezvoltarea altor abilități cognitive); 2.4. Inteligența; 2.5. Dezvoltarea limbajului și a abilităților de comunicare; 2.6. Meta-cogniția. Teoria minții; 3. Dezvoltarea socială și a personalității: 3.1. Dezvoltarea emoțională; 3.2. Atașamentul; 3.3. Dezvoltarea conceptului despre sine; 3.4. Diferențele în dezvoltarea sexuală și de gen; 3.5. Agresivitatea, altruismul și dezvoltarea morală; 4. Contextul dezvoltării: 4.1. Familia; 4.2. Prietenii, școala și tehnologia.

MODUL 8. DEZVOLTAREA ADOLESCENTULUI

Cuprins: Modificările biologice asociate cu pubertatea: 1.1. Modificările hormonale; 1.2. Dezvoltarea creierului în adolescență; 1.3. Dezvoltarea și transformarea fizică; 2. Dezvoltarea morală în adolescență: 2.1. Teoria lui Kohlberg asupra dezvoltării morale; 2.2. Natura moralității; 2.3. Construirea moralității; 3. Formarea identității: 3.1. Teoria lui Erikson asupra formării identității; 3.2. Natura identității; 3.3. Construirea identității; 4. Schimbările sociale asociate adolescenței: 4.1. Prieteniile și grupurile de prieteni; 4.2. Schimbările în relațiile familiale; 4.3. Tranzițiile școlare; 5. Dezvoltarea cognitivă în adolescență; 6. Dezvoltarea emoțională și a personalității în adolescență; 8. Munca și angajarea adolescenților; 9. Comportamentele pozitive, comportamentele problematice și reziliența în adolescență.

MODUL 9. DOMENIUL COGNITIV ÎN PSIHOTERAPIA COPILULUI

Cuprins: 1. Dezvoltarea cognitivă a copilului; 2. Proto-cogniţiile; 3. Hărţile cognitive: credinţele centrale, credinţele intermediare, gândurile automate, stilul explicativ; 4. Perfecţionismul; 5. Lucrul cu axa cognitivă: 5.1. Identificarea sentimentelor; 5.2. Identificarea gândurilor și conectarea cu sentimentele; 5.3. Ipoteza specificității conținutului; 5.4. Dialogul Socratic; 6. Tehnici cognitiv-comportamentale specifice în lucrul cu copiii și adolescenții: 6.1. Achiziția și aplicarea abilităților; 6.2. Intervenții comportamentale de bază; 6.3. Antrenamentul abilităților sociale; 6.4. Schimbarea conținutului și procesului gândirii; 6.5. Poveștile; 6.6. Aplicații în psihoterapia prin joc; 6.7. Terapia prin expunere; 6.8. Temele de casă.

MODUL 10. DOMENIUL EMOȚIONAL ÎN PSIHOTERAPIA COPILULUI

Cuprins: 1. Dezvoltarea emoțională a copilului; 2. Ataşamentul: 2.1. Formarea ataşamentului; 2.2. Stilul de ataşament; 2.3. Tipuri de ataşament la copil; 2.4. Tipuri de ataşament la adult; 2.5. Influenţa ataşamentului părinţilor asupra calităţii ataşamentului copilului; 2.6. Stilul de ataşament al clientului şi impactul asupra psihoterapiei; 2.7. Stilul de ataşament al psihoterapeutului şi impactul asupra psihoterapiei; 3. Emoţiile: 3.1. Afectele; 3.2. Emoţiile primare; 3.3. Emoţiile de bază; 3.4. Reglarea emoţională; 3.5. Expresia emoţională; 3.6. Alexitimia; 4. Intersubiectivitatea; 5. Condiţiile valorizării; 6. Lucrul cu axa emoţională.

MODUL 11. NIVELUL PSIHODINAMIC. PARTEA 1

Cuprins: 1. Sub-personalitățile sau părțile eului – 1.1. Părțile eului; 1.2. Modelul strategiei developmentale de satisfacere a nevoilor – DNMS (Developmental Needs Meeting Strategy); 1.3. Modelul sistemelor familiale interne; 1.4. Consilierul interior; 1.5. Disocierea; 1.6. Lucrul psihoterapeutic cu părțile eului; 2. Stările eului – 2.1. Conceptul de stări ale eului; 2.2. Terapia stărilor eului.

MODUL 12. NIVELUL PSIHODINAMIC. PARTEA a 2-a

Cuprins: 1. Scenariul și contrascenariul – 1.1. Formarea credințelor scenariului; 1.2. Menținerea și manifestarea scenariului; 1.3. Contrascenariul; 1.4. Diferența dintre indicațiile scenariului și contrascenariu; 1.5. Injuncțiile și mesajele conducătoare; 1.6. Tipuri de scenarii de viață; 1.7. Lucrul cu scenariul în psihoterapie; 2. Transferul – 2.1. Definiția transferului; 2.2. Manifetsările transferului; 2.3. Modele ale transferului; 2.4. Interpretarea transferului; 3. Contratransferul- 3.1. Definiția contratransferului; 3.2. Manifestările contratransferului; 3.3. Identificarea proiectivă; 3.4. Prelucrarea contratransferului; 4. Transpunerile în act; 5. Jocurile psihologice.

MODUL 13. ELEMENTE DE PSIHOTERAPIE FAMILIALĂ

Cuprins:1. Principiile teoriei sistemice; 2. Ciclul vieții familiale: 2.1. Familia cu copii mici; 2.2. Familia cu copii școlari; 2.3. Familia cu adolescenți; 2.4. Părinții de vârstă mijlocie; 3. Terapia sistemică familială Bowen; 4. Terapia familială experiențială; 5. Terapia familială structurală; 6. Terapia familială psihanalitică; 7. Terapia familială cognitiv-comportamentală; 8. Terapia familială centrată pe soluție; 9. Modele integrative ale terapiei familiale; 10. Părinții și sănătatea mentală a copilului: 10.1. Diada copil-părinte; 10.2. Părinții cu tulburări mentale;  10.3. Părinții depresivi; 10.4. Competența parentală și stilurile parentale; 10.5. Educația părinților; 10.6. Protecția copilului: 10.6.1. Drepturile copilului; 10.6.2. Legislația internațională privitoare la protecția copilului; 10.6.3. Instituțiile pentru protecția copilului;  10.6.4. Respectarea confidențialității și a drepturilor copilului.

MODUL 14. PSIHOTERAPIA PRIN JOC

Cuprins: 1. Înțelesul jocului pentru copil; 1.1. Joaca de-a… 1.2. Procesele exprimate prin joc; 1.3. Joaca și emoțiile (1.3.1. Scala afectului în joacă); 1.4. Comunicarea prin joacă; 1.5. Joaca în procesul terapeutic; 1.6. Jocul simbolic; 1.7. Stadiile procesului terapeutic; 2. Abordări în psihoterapia prin joc: 2.1. Abordarea psihanalitică a terapiei prin joc (2.1.1. Terapia prin joc analitică Jungiană; 2.1.2. Terapia Adleriană prin joc; 2.1.3. Terapia prin eliberare); 2.2. Modele umaniste (2.2.1. Terapia prin joc centrată pe copil; 2.2.2. Psihoterapia filială; 2.2.3. Psihoterapia gestalt prin joc; 2.2.4. Psihoterapia experiențială prin joc); 2.3. Modelele sistemice (2.3.1. Psihoterapia familială prin joc; 2.3.2. Metaforele în psihoterapia prin joc); 2.4. Psihoterapia de grup prin joc; 2.5. Psihoterapia prin joc centrată pe soluție; 2.6. Psihoterapia cognitiv-comportamentală prin joc; 2.7. Psihoterapia narativă prin joc; 2.8. Psihoterapia integrativă prin joc; 3. Caracteristicile psihoterapiei prin joc: 3.1. Relația terapeutică; 3.2. Obiectivele psihoterapiei prin joc; 3.3. Ce învață copiii în psihoterapia prin joc; 3.4. Abordarea multiculturală; 3.5. Părinții ca tovarăși de joacă în psihoterapia prin joc; 3.6. Caracteristicile răspunsurilor facilitatoare în psihoterapia prin joc; 3.7. Probleme tipice în psihoterapia prin joc; 4. Tehnici ale psihoterapiei prin joc: 4.1. Poveștile; 4.2. Tehnicile expresive; 4.3. Jocurile; 4.4. Jucăriile; 4.5. Lada de nisip; 4.6. Jocul în grup; 5. Terapia prin joc cu adolescenții.

MODUL 15. PSIHOTERAPIA EXPRESIVĂ PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

Cuprins: 1. Rolul evoluționist al artei; 2. Arta copilului din perspectivă developmentală – 2.1. Teorii ale dezvoltării artistice a copilului; 2.2. Stadiile dezvoltării copilului și dezvoltarea expresiei grafice (teoria lui Lowenfeld); 2.3. Stadiile dezvoltării copilului și dezvoltarea expresiei artistice (teoria Rubin); 2.4. Dezvoltarea desenului la copil conform cu Gonzales – Dolgisko (2021); 2.5. Stadiile de dezvoltare artistică după Kellogg; 2.6. Dezvoltarea interpersonală și dezvoltarea artistică; 3. Art-terapia traumei la copil – 3.1. Modelul Richardson în 4 etape

MODUL 16. INTERPRETAREA DESENULUI ȘI PICTURII DIN PERSPECTIVA INTEGRATIVĂ

Cuprins: 1. Istoricul personal premergător analizei desenului/ picturii; 2. Analiza desenului: 2.1. Comportamentul în timpul desenului; 2.2. Emoțiile prezente în timpul desenării; 2.3. Stadiile dezvoltării desenului la copil; 2.4. Analiza impresiei generale create de desen/ pictură: 2.4.1. Impresia subiectivă; 2.4.2. Impresia artistică; 2.4.3. Expresia lingvistică; 2.4.4. Stilul; 2.5. Analiza execuției și organizării: 2.5.1. Motivele, simbolurile și semnele; 2.5.2. Forma; 2.5.3. Proporția; 2.5.4. Culoarea; 2.5.5. Mișcarea; 2.6. Spațiul, timpul și compoziția: 2.6.1. Semne emoționale în structura verticală; 2.6.2. Semne emoționale în structura orizontală; 2.6.3. Proiecția oglindită a imaginii corporale pe suprafața de desen; 2.6.4. Semne emoționale în portretizarea situațiilor; 2.6.5. Semne emoționale în ordinea temporală a înfățișării motivelor; 2.7. Puterea simbolurilor

MODUL 17. ELEMENTE DE MELOTERAPIE

Cuprins: 1. Definiția și istoricul meloterapiei; 2. Neurobiologie (2.1. Psiho-acustica; 2.2. Aspecte neurologice ale experienței muzicale; 2.3. Înclinația spre muzică și dominanța cerebrală; 2.4. Comunicarea prin muzică; 2.5. Muzica și stările alterate de conștiență; 2.6. Muzica ca analogie și metaforă); 3. Abordări în meloterapie: 3.1. Imageria ghidată și muzica- metoda Bonny; 3.2. Meloterapia de orientare analitică- metoda Priestley; 3.3. Meloterapia creativă – modelul Nordoff – Robbins; 3.4. Improvizația liberă- modelul Alvin; 3.5. Meloterapia comportamentală; 3.6. Meloterapia de grup

MODUL 18. METAFORELE, SCRISUL ȘI POVEȘTILE ÎN PSIHOTERAPIE

Cuprins: 1. Scrisul și reflexivitatea: scrisul ca dezvoltare personală: 1.1. Scrisul cu scop terapeutic și facilitarea scrisului; 1.2. Jurnalele; 1.3. Visele; 1.4. Sinele, corpul și identitatea – exprimare prin literatură; 12. Poezia folosită în scop psihoterapeutic: 2.1. Istoricul psihoterapiei prin poezie; 2.2. Modalități de lucru: individual, familial, de grup; 2.3. Stadiile developmentale și psihoterapia prin poezie; 3. Ficțiunea și istoricul personal în psihoterapie; 4. Elemente de biblioterapie; 5. Umorul în psihoterapie

MODUL 19. ELEMENTE DE PSIHODRAMĂ

Cuprins: 1. Principiile psihodramei; 2. Aplicaţiile teoriei rolului în intervenţiile psihoterapeutice; 3. Creativitatea; 4. Spontaneitatea; 5. Jocurile imaginare; 6. Aspecte psihodinamice în psihodramă; 7. Integrarea psihodramei şi terapiei cognitiv-comportamentale; 8. O meta-teorie a psihodramei; 9. Factori terapeutici în psihodramă.

MODUL 20. TRANZIȚIILE MAJORE ÎN VIAȚĂ

Cuprins: 1.Plasarea în familii surogat, îngrijitori maternali și case de copii:1.1. Epidemiologie; 1.2. Modificări ale atașamentului; 1.3. Decizia de plasare la un îngrijitor maternal sau într-o casă de copii; 1.4. Tranziția  spre casa de copii; 1.5. Adaptarea la casa de copii; 1.6.  Evaluarea; 1.7. Principii practice; 1.8. Tratamentul în casa de copii; 1.9. Planificarea pentru plasare permanentă; 2. Separarea și divorțul: 2.1.  Epidemiologie;2.2. Motivele de divorț; 2.3. Efectul asupra părinților; 2.4. Efectul asupra copiiilor; 2.5. Stadiile developmentale ale transformării familiei; 2.6. Părinții vitregi; 2.7. Programele de psihoterapie; 2.8. Evaluarea privind custodia; 3. Doliul; 3.1. Epidemiologie; 3.2. Dezvoltarea conceptului de moarte; 3.3. Procesul de doliu; 3.4. Teorii privitoare la doliu; 3.5. Reacțiile de doliu; 3.6. Adaptarea după pierdere; 3.7. Evaluarea și formularea cazului; 3.8. Intervenții; 3.9. Intervenții cu copiii pe moarte.